Modernisasi dan Transformasi

Sistem Perakaunan Standard Agensi Kerajaan

 • MySAGA merupakan system kewangan berasaskan awan atau lebih dikenali sebagai ‘cloud-based financial system’ yang berkongsepkan langganan.
 • Sistem MySAGA kini digunapakai oleh 7 buah agensi dan universiti untuk membantu melaksanakan proses kerja-kerja kewangan secara berkesan dan sistematik.
 • Sistem ini direka bentuk bagi memenuhi semua keperluan piawai perakaunan dan pengauditan yang ditetapkan bagi laporan-laporan kewangan yang diperlukan sama ada untuk keperluan agensi atau pihak Perbendaharaan Malaysia.

Ciri-ciri sistem MySAGA

 • Mematuhi Prinsip Perakaunan Diterima Umum (General Accepted Accounting Principles)
 • Berasaskan perakaunan akruan
 • Kod Carta Akaun : Hasil, Belanja, Aset, Liabiliti dan Ekuiti.
 • Transaksi kewangan harian
 • Single-point data entry
 • Penambahan dan pengurangan modul boleh dilakukan mengikut keperluan Agensi Kerajaan
 • Berupaya untuk membuat proses aliran kerja dalam talian (online workflow)
 • Mempunyai kemudahan pembayaran dan terimaan secara elektronik
 • Berupaya membuat penyesuaian bank melalui penyata bank yang dimuat naik
 • Berupaya untuk menjana dan mencetak Penyata Kewangan yang lengkap
 • Data boleh diekstrak daripada pangkalan data bagi tujuan pengauditan
 • Berupaya untuk menyimpan data dan jejak audit bagi tempoh sekurang-kurangnya 2 tahun

Manfaat Aplikasi Berasaskan Platform-awan (Cloud-based)

 • Mudah dinaiktaraf
 • Kos pemilikan yang lebih rendah
 • Sentiasa beroperasi
 • Bantuan pemulihan bencana
 • Tiada kos penyelenggaraan IT
 • Penyimpanan data luar-tapak
 • Produktiviti bebas lokasi

Kriteria-kriteria MySAGA

 • Dibangunkan sebagai aplikasi web yang boleh digunakan bila-bila masa di mana sahaja
 • Dibangunkan berasaskan ciri pematuhan Standard Accounting for Government Agencies (SAGA)
 • Boleh disepadukan dengan aplikasi lain dan mengurangkan maslaah percanggahan data
 • Aplikasi yang menyeluruh meliputi pengurusan kewangan untuk pengguna dan pembekal
 • Kawalan keselamatan yang tinggi menggunakan Digicert dan SSL
 • Aplikasi yang menyeluruh meliputi pengurusan kewangan untuk pengguna dan pembekal
 • Sangat mesra-penggunamudah untuk digunakan untuk urusan perakaunan dan mampu menjana
  laporan kewangan dengan tepat dan pantas
 • Suatu penyelesaian berasaskan awan (cloud-based solution) yang dipasang di sebuah Pusat Data
  tempatan yang mempunyai kawalan keselamatan yang tinggi, yang dimiliki oleh TMOne
 • Langganan mampu-milik dengan pulangan pelaburan yang tinggi

Modul-modul di dalam sistem MySAGA

 • Configuration
 • Cash Management
 • Budget
 • Store
 • Accounts Receivable
 • General Ledger
 • Accounts Payable
 • Dashboard
 • Loan
 • Asset
 • Payroll
 • Purchasing

Hardware
Tanpa Kos Pelaburan Perkakasan

Software
Tanpa Kos Tahunan Perisian

Maintenance
Tanpa Kos Penyelenggaraan

On-demand
Fungsi Tambahan Bila Perlu Sahaja

Procurement
Mempermudahkan Proses Perolehan Sistem

OPEX
Menggunakan Peruntukan Wang Pengurusan

Workload
Mengurangkan Beban Pekerja

Data
Keselamatan Data Yang Terjamin

Need an expert? You are more than welcomed to leave your contact info and we will be in touch shortly!

CALL us

+603 2730 0300

CONTACT us

enquiries@theiac.com

Visit us

Tower 3, Avenue 5,
The Horizon Bangsar South,
No. 8 Jalan Kerinchi,
59200 Kuala Lumpur,
Malaysia.